Inför besöket

Om ni önskar, vill och kan...

inför besöket på begravningsbyrån.


Finns det något önskemål nedskrivet om hur begravningen ska utformas?

Ta gärna med det.


Ska begravningen var i kyrka, kapell, utomhus eller på annan plats?


Var den avlidne medlem i Svenka kyrkan eller annat samfund?


Hur ska den avlidne vara klädd i kistan?

Vit svepskjorta eller personliga kläder?


I länkarna här nedan finns möjlighet att titta på utbudet av kistor och urnor. Det finns även möjlighet att påbörja utformningen av dödsannonsen.