Min sista vilja

Har du önskemål om hur din begravning ska utformas?


Det kan vara både svårt och jobbigt att prata om död och begravning med sina anhöriga.


Vita arkivet, Livsarkivet.. ja det finns flera namn men de har samma ändamål. Hos Gotlands begravningsbyrå heter det Min sista vilja.

 

Min sista vilja är ett dokument i vilket du skriver ner hur Du önskar att Din begravning ska utformas. Det är inte något juridiskt bindande dokument men väl en omtanke och vägledning till dina nära och kära.


Hämtas på begravningsbyrån och förvaras på lämplig plats i hemmet.

Viktigt! Tala om för någon att det finns och var det förvaras.