Inför besöket

Inför besöket

Om ni önskar, vill och kan...

inför besöket med begravningsbyrån.


Finns det något önskemål nedskrivet om hur begravningen ska utformas?

Ta gärna med det.


Ska begravningen var i kyrka, kapell, utomhus eller på annan plats?


Var den avlidne medlem i Svenka kyrkan eller annat samfund?


Jordbegravning eller Kremation.

Hur ska den avlidne vara klädd i kistan?

Vit svepskjorta eller egna kläder?


Här nedan finns det möjlighet att i lugn och ro påbörja utformningen av dödsannonsen.


Gotlands begravningsbyrå
Söderväg 6B, 621 58  VISBY
Tel: 0498 210444, gotland@begravningab.se