Inför besöket

Om ni önskar, vill och kan…

Finns det något önskemål nedskrivet om hur begravningen ska utformas? Ta gärna med det.

Inför besöket med begravningsbyrån bör ni även fundera över följande.

Ska begravningen var i kyrka, kapell, utomhus eller på annan plats?

Var den avlidne medlem i Svenka kyrkan eller annat samfund? Jordbegravning eller Kremation.

Hur ska den avlidne vara klädd i kistan? Svepskjorta eller egna kläder?

Här nedan finns det möjlighet att i lugn och ro påbörja utformningen av dödsannonsen.